Pengurusan : Pengorganisasian.

Saya Ita | 5:01 AM |

Disampaikan oleh Saya Ita


PENGORGANISASIAN (ORGANIZING)Maksud Organisasi


Organisasi adalah himpunan dua orang atau lebih yang menjalankan tugas tersendiri mengikut unit kerja yang diselaraskan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu peranan organisasi dan menjadikannya bermakna kepada manusia,ia harus mempunyai idea yang jelas tentang kewajipan dan aktiviti utama yang terbabit dan bidang pertimbangan yang mudah difahami ,supaya mereka yang memainkan peranan itu tahu apa yang hendak dilakukan untuk mencapai hasil. Selain itu,untuk menjadikan suatu peranan itu berhasil dan berkesan,peruntukan hendaklan dibuat bagi membekalkan maklumat dan peralatan lain diperlukan untuk prestasi dalam peranan itu.

Sesebuah struktur organisasi harus direkabentuk untuk menjelaskan siapa yang harus melakukan apa dan siapa yang bertanggungjawab terhadap hasil-hasil,untuk mengalihkan halangan-halangan kepada prestasi kerja yang disebabkan kekeliruan dan ketidakpastian penyerahan tugas, dan menyediakan pembuatan keputusan  dan ragkaian komunikasi yang mencerminkan dan menyokong objektif perusahaan.


Jenis-jenis Organisasi


Organisasi dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu organisasi formal dan tidak formal. Kedua-dua jenis ini dapat ditemukan dalam organisasi .

Organisasi formal
Bermaksud struktur peranan yang disengajakan dalam sebuah perusahan yang diatur secara formal. Meskipun bercerita tentang formal  namun tidak wujud kekakuan atau batasan yang tidak wajar tentangnya. Jika pengurus hendak mengatur dengan baik,struktur harus disediakan bersesuaian dengan persekitaran dan prestasi individu baik sekarang mahupun masa akan datang kerana ia adalah menyambung paling berkesan kepada matlamat kumpulan.

Organisasi tidak formal
Menurut pengarang buku  The Function of Executive,Chester Barnad, organisasi tidak formal adalah aktiviti bersama tanpa tujuan bersama secara sedar sebagai organisasi tak formal meski ia menyumbang kepada hasil bersama. Ia juga digambarkan sebagai satu rangkaian hubungan peribadi dan sosial yang timbul dengan spontan.


Kepentingan Organisasi


Pengurus yang baik dapat membuatkan sebarang corak organisasi berhasil. Bahkan sesetengah mengatakan bahawa kesamaran dalam organisasi adalah suatu perkara yang baik apabila ia memaksa setiap ahli kumpulan melaksanakan tugas secara berkumpulan. Kerana seperti kita tahu bahawa mereka yang melaksanakan tugas secara berkumpulan dapat memberhasilakan sesuatu tugasan. Walau bagaimanapun,yang pasti,mereka yang baik dan dapat berkerjasama  akan  dapat bekerja bersama-sama dan lebih berkesan jika mereka mengetahui watak yang harus dimainkan oleh mereka dalam usaha bersama.

Dengan adanya struktur dan reka bentuk organisasi yang efesiyen,kepentingan organisasi dalam pengurusan dilihat sebagai satu proses untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Dengan terbentuknya organisasi yang teratur dan cekap ia dapat mengelaskan aktiviti-aktiviti atau tugasan yang perlu dilaksanakan oleh setiap ahli. Di mana setiap ahli akan dikerahkan untuk bekerja bersama untuk memestikan kejayaan dapat dicapai sesuai dengan matlamat. Oleh itu untuk tujuan mencapai matlamat-matlamat organisasi itu pada keseluruhannya,tugas-tugas mesti ditentukan terlebih dahulu.

Organisasi adalah bahagaian utama dalam perancangan,oleh itu dengan terbentunya organisasi dapat menerangkan dengan lebih jelas lagi idea kewajipan atau aktiviti utama yang terbabit dalam mengeluarkan barang atau perkhidmatan kepada masyarakat. Dengan struktur organisasi yang sistematik,ia memudahkan lagi sesuatu idea kewajipan itu disampaikan kepada setiap ahli dan kekeliruan terhadap tugas yang perlu dilaksanakan tidak akan berlaku.

Kepentingan lain organisasi yang dapat kita lihat adalah kadar perubahan yang jauh lebih cepat daripada yang lainnya. Kadar perubahan adalah penting dalam menentukaan tahap yang dasar dapat dirumuskan dan kestabilan dasar dikekalkan. Ia dapat menerangkan struktur organisasi yang beroperasi dengan jangkauaan pengurusan yang sangat luas atau sebaliknya.

Pengurusan yang cekap dan terlatih boleh menyelia lebih banyak orang dengan berkesan. Tambahan pula,tugas yang mudah akan meluaskan jangkauan pengurusan. Contohnya,pengurus akan mengagihkan tugasan penting kepada beberapa jabatan untuk dilaksanakan bersama. Secara tidak langsung,tugasan yang susah akan menjadi lebih mudah jika dilakukan bersama. Tambahan pula,tugasan yang mudah akan meluaskan lagi jangkauan lebih daripada sekadar tugas yang kompleks malah dapat meliputi berbagai jenis aktiviti.---------------------------------------------------------------------------------------
disediakan oleh Jendra Puspita Sari
pelajar KTD DDPG/sem1


blogr.my
 

Kisah Masa Lampau